Các thành tích khen thưởng Điện lực Hải Phòng đạt được

Trong những năm qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã đạt được các thành tích khen thưởng sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

- Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

- Huân chương Độc lập hạng Ba.

- Huân chương Lao động hạng Nhất. 

- Huân chương Lao động hạng Nhì.

- Huân chương Lao động hạng Ba.

- Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công thương, UBND thành phố Hải Phòng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen của các Bộ, ngành trung ương và thành phố Hải Phòng.

Tin mới